مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی

بدون دیدگاه

مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات تأسیسات بهداشتی آشنا شوید.

جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی کلیک کنید.

۱-۱۶ الزامات قانونی

۱-۱-۱۶ دامنه

۱-۱-۱-۱۶ "مبحث شانزدهم - تأسیسات بهداشتی" الزامات حداقل را، که رعایت آنها مشمول الزامات قانونی است در تأسیسات مکانیکی که به منظورهای زیر در داخل ساختمان نصب میشود مقرر می دارد:

الف) لوله کشی و ذخیره سازی آب مصرفی

ب) لوله کشی فاضلاب بهداشتی

پ) لوله کشی هواکش فاضلاب

ت) لوازم بهداشتی

ث) لوله کشی آب باران

۲-۱-۱-۱۶ طراحی ،نظارت انتخاب مصالح و دستگاهها اجرای ،کار ،تعمیر، تغییر و نگهداری و بهره برداری تأسیساتی که در (۱۶-۱-۱-۱) مقرر شده باید طبق الزامات مندرج در این میحث انجام شود.

۳-۱-۱-۱۶ احکام این مبحث از مقررات ملی ساختمان باید تأسیسات مندرج در (۱۶-۱-۱-۱) را یا اهداف ،ایمنی، بهداشت، آسایش بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی کنترل کند.

۴-۱-۱-۱۶ احکام قانونی در مدارک زیر یر الزامات مقرر شده در مبحث شانزدهم حاکم میباشد:

الف) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرایی آن

ب) مبحث دوم – نظامات اداری

۵-۱-۱-۱۶ طراحی، اجرا و کنترل لوله کشی گاز طبیعی ساختمان باید با رعایت الزامات مندرج در "میحث هفدهم" از مقررات ملی ساختمان انجام شود.

۶-۱-۱-۱۶ طراحی، اجرا و کنترل تأسیسات آتش نشانی ساختمان باید با رعایت الزامات مندرج در مبحث سوم از مقررات ملی ساختمان انجام شود.

۷-۱-۱-۱۶ طراحی، اجرا و کنترل دستگاههای تولید آب گرم مصرفی باید یا رعایت الزامات مندرج در مبحث چهاردهم از مقررات ملی ساختمان انجام شود.

۸-۱-۱-۱۶ تعاریف واژه ها و عبارتهای فنی که در این مبحث به کار رفته است باید یا مفاهیمی که در " (۱۶-۲) تعاریف آمده دریافت شود. تعاریف دیگری که در "مبحث دوم – نظامات اداری" آمده باید جزئی از این مبحث تلقی شود.

۲-۱-۱۶ استاندارد

۱-۲-۱-۱۶ آن قسمت از استانداردهایی که در این مبحث به آنها ارجاع شده است، باید جزئی از این مبحث تلقی شود.

۲-۲-۱-۱۶ اگر بین مطالب این استانداردها یا احکامی از متن این مبحث مغایرتی مشاهده شود، احکام این مبحث باید ملاک عمل قرار گیرد.

۳-۱-۱۶ تغییر مقررات

۱-۲-۱-۱۶ اگر قسمتی از این مقررات حذف شود یا تغییر کند، موجب بی اعتبار شدن قسمتهای دیگر نمی شود.

۲-۳-۱-۱۶ استفاده از تأسیسات ساختمانهای موجود که طبق قسمت حذف شده یا تغییر یافته قبلاً اجرا شده باشد مجاز است. ولی توسعه ساختمانهای موجود نیاید طبق قسمت حذف شده از مقررات پیشین باشد و باید طبق مقررات جدید اجرا شود.

جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی کلیک کنید.

۴-۱-۱۶ ساختمانهای موجود

۱-۴-۱-۱۶ تأسیسات بهداشتی ساختمانهای موجود که پیش از زمان انتشار رسمی این مبحث از مقررات به طور قانونی مورد استفاده قرار گرفته اند مشمول الزام قانونی رعایت مقررات این مبحث نمی باشند.

۲-۴-۱-۱۶ هر نوعی تغییر یا نوسازی در تأسیسات بهداشتی ساختمانهای موجود باید با رعایت الزامات مندرج در این مبحث انجام گیرد.

۳-۴-۱-۱۶ اگر تغییر توسعه یا نوسازی که در ساختمانهای موجود صورت می گیرد، موجب افزایش مقدار آب فاضلاب یا آب باران ساختمان شود طرح تأسیسات مربوطه باید بر اساس و طیق الزامات این مبحث تصحیح شود

۴-۴-۱-۱۶ تعمیر و تغییر جزئی در تأسیسات بهداشتی ساختمانهای موجود مجاز است که طبق وضعیت موجود صورت گیرد به شرط آن که با رعایت شرایط ایمنی و بهداشتی و مورد تأیید باشد.

۵-۴-۱-۱۶ هرگونه تغییر در کاربری ساختمان که پر الزامات مندرج در این مبحث از مقررات در مورد تأسیسات بهداشتی ساختمان اثر بگذارد باید مورد تأیید قرار گیرد. باید تأیید شود که این تغییر کاربری از نظر ایمنی و بهداشتی اثر زبان بخش ندارد.

۶-۴-۱-۱۶ از زمان انتشار رسمی این میحث ادامه کار در ساختمانهای نیمه تمام باید با رعایت الزامات این مبحث انجام شود.

۵-۱-۱۶ راهبری و نگهداری

۱-۵-۱-۱۶ راهبری و نگهداری تأسیسات بهداشتی ساختمان باید با رعایت الزامات این مبحث انجام شود.

۲-۵-۱-۱۶ راهبری و نگهداری تاسیسات بهداشتی ساختمانهای موجود باید با رعایت الزامانی که آن تأسیسات بر طبق آن طرح و اجرا شده است، انجام شود

۳-۵-۱-۱۶ صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او مسئول راهبری و نگهداری ایمن و بهداشتی تأسیسات بهداشتی ساختمان است.

۶-۱-۱۶ تخریب ساختمان

۱-۶-۱-۱۶ پیش از اقدام به تخریب هر ساختمانی که به شبکه آب یا فاضلاب شهری اتصال دارد، موضوع تخریب باید قبلاً به سازمان آن شبکه شهری اطلاع داده شود.

۲-۶-۱-۱۶ پیش از آن که اتصال لوله کشی آب یا فاضلاب ساختمان از شبکه آب یا فاضلاب شهری به کلی جدا شود و کنتورها برداشته شود، نیاید اجازه تخریب صادر شود.

۷-۱-۱۶ مصالح

۱-۷-۱-۱۶ مصالحی که در تأسیسات بهداشتی ساختمان به کار میرود باید طبق استانداردها و مشخصات فنی مندرج در این مبحث و مورد تأیید باشد.

۲-۷-۱-۱۶ استفاده از مصالحی که در این مبحث برای تأسیسات بهداشتی مقرر شده است، نیاید مانع استفاده از مصالح مورد تأیید دیگر شود.

۳-۷-۱-۱۶ ناظر ساختمان میتواند در موارد ضروری مصالح مشابه را تأیید کند، به شرط آن که مصالح جانشین از نظر کیفیت کارآیی ،بهداشتی دوام و ایمنی هم ارز مصالحی باشد که در این مبحث از مقررات، مقرر شده است.

۴-۷-۱-۱۶ مصالحی که در تأسیسات بهداشتی ساختمان به کار میرود باید در برابر شعله ور شدن مقاوم باشد.

۵-۷-۱-۱۶ استفاده از مصالح کار کرده یا معیوب

۶-۷-۱-۱۶ ناظر ساختمان باید از مالک ساختمان یا مجری تأسیسات بهداشتی مدارک فنی کافی درباره کیفیت فنی و آزمایش هر قلم از مصالح را طلب کند و نسبت به مناسب بودن آن برای کار مورد نظر اطمینان باید هزینه لازم برای آزمایش کیفیت و تهیه مدارک فنی لازم به عهده مالک ساختمان است.

برچسب ها
ارسال دیدگاه


جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد سایت شوید:
ورود / ثبت‌نام
با ورود و یا ثبت نام در سایت شما شرایط و قوانین استفاده از سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.دیدگاه ها