مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی

بدون دیدگاه

مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات لوله کشی گاز طبیعی آشنا شوید.

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان به لوله کشی گاز طبیعی مربوط است و هدف آن ارایه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی و نحوه طراحی و اجرا، به ویژه اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی در ساختمان محقق می شود.

همراه با تحولات مستمر علمی و صنعتی و بر اساس ضرورت به روز شدن مقررات طرح و اجرای ساختمان روشهای طراحی و الزامات تجهیزات گازسوز و نحوه طراحی و اجرای شبکه های گاز رسانی در حال به روز شدن میباشند ویرایش حاضر ویرایش چهارم این مبحث است و هدف آن به روز کردن قوانین و مقررات بر اساس آخرین تکنولوژی موجود در دنیا و رفع ابهامات و کمبودهای ویرایش قبلی بوده است.

جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی کلیک کنید.

نکته قابل توجه استفاده از تکنولوژی و تجهیزاتی است که در مصرف انرژی دارای کمترین میزان مصرف میباشند. شایان ذکر است که این مبحث شامل دو بخش میباشد که بخش اول لوله کشی گاز طبیعی با فشار ۱/۴ پوند بر اینچ مربع بوده و تغییرات اعمال شده در این ویرایش مربوط به بخش اول است. بخش دوم لوله کشی متقاضیان عمده با فشار ۲ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع می باشد که نسبت به ویرایش سوم تغییری نداشته است.

الزامات و مقررات این مبحث شامل تعاریف چهار فصل اصلی به ترتیب زیر می باشد:

 1. کلیات
 2. تعاریف
 3. گروه بندی ساختمان
 4. طراحی سیستم لوله کشی گاز
 5. اجرای سیستم لوله کشی گاز
 6. تامین هوای احتراق
 7. دودکش تجهیزات گازسوز
 8. بازرسی، کنترل کیفیت، آزمایش و صدور تایید به
 9. نصب و راه اندازی سیستم لوله کشی گاز
   

تغییرات عمده بخش اول این ویرایش نسبت به ویرایش قبلی چشمگیر بوده است و مهم ترین آنها به شرح ذیل می باشد:

 • تعریف گروه بندی ساختمانها
 • تعريف مراجع ذيصلاح
 • اضافه شدن فصل تامین هوای احتراق دستگاه های گاز سوز

۱-۱۷ کلیات

۱-۱۷ هدف

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان الزامات طراحی و اجرای سامانه گاز طبیعی ساختمان ها شامل لوله کشی گاز طبیعی، انتخاب و نصب دستگاه های گازسوز تأمین هوای احتراق، تخلیه ، تأمین ایمنی محصولات حاصل از احتراق و بهره برداری از گاز طبیعی در ساختمانها را با هدف بهداشت ،آسایش بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی بهره برداران بیان میکنند.

۲-۱-۱۷ الزام قانونی و مسئولیتها

پیروی از احکام مندرج در این مبحث بر پایه اسناد زیر الزام قانونی دارد:
الف) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن
ب) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان« نظامات اداری»

۱-۲-۱۱۷ طراح

طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان باید توسط مهندس دارای صلاحیت طراحی لوله کشی گاز از وزارت راه و شهرسازی برای مشخص نمودن محل نصب هر وسیله گاز سوز انجام شود بگونه ای که تامین هوای آن شامل تامین هوا از داخل و خارج ساختمان حداقل قطر و ارتفاع دودکش وسیله گاز سوز مطابق الزامات این مباحث پیش بینی گردد.

تبصره:  نوع وسیله گازسوز جانمایی آن و الزامات تامین هوای احتراق در قالب طرح اولیه قبل از صدور پروانه ساختمانی توسط مهندس مکانیک دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی انجام می گیرد.

۲-۲-۱-۱۷ مجری

الف- مسئولیت کلیه امور مربوط به اجرای لوله کشی گاز تهیه نقشه های اجرایی و انجام آزمایش ها به عهده مجری می باشد.
ب - مجری همواره در قبال کلیه مسایل مربوط به لوله کشی از قبیل استفاده از مصالح مناسب و طبق مقررات این مبحث اجرای لوله کشی بر اساس نقشه های تایید شده کیفیت جوشکاری انجاه شده و کلیه امور مربوط به مجری طبق این مقررات مسئول خواهد بود و صدور تاییدیه های مهندس ناظر از مسئولیت وی نمی کاهد.

۳-۲-۱-۱۷ مهندس ناظر

الف- نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز شامل تایید نقشه های اجرایی و کنترل محاسبات تایید مصالح مصرفی نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار تا رفع اشکالات و انجام آزمایش های بیستم لوله کشی تایید ابعاد و موقعیت دودکش ها تهویه وسایل گاز سوز صورت گیرد.
ب- قبل از اجرا لوله کشی مهندس ناظر باید ضمن بازدید از محل نقشه های طراحی را بررسی نموده و در صورت عدم مشاهده ایراد نقشه ها را جهت اجرا تایید نماید.
پ- مصالح مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز باید قبلا توسط مهندس ناظر مورد بررسی قرار گرفته و گواهینامه های ساخت آنها کنترل گردد و از مناسب بودن آنها برای استفاده در سیستم لوله کشی گاز طبق این مقررات اطمینان حاصل شود. در صورتی که مهندس ناظر ضروری تشخیص. دهد. برای اطمینان از مطابقت مصالح به این مقررات باید آزمایشهای لازم بر روی مصالح انجام گیرد.

جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی کلیک کنید.

ت - هرگاه در زمان اجرای لوله کشی لازم باشد تغییری در نقشه های اجرایی صورت گیرد، باید نقشه های اصلاحی بر اساس این مقررات تهیه و به تایید مهندس ناظر برسد. ت در پایان کار مهندس ناظر باید از کار اجرا شده بازدید نموده و ضمن صورت برداری از اشکالات موارد را جهت برطرف کردن آنها به مجری ابلاغ نماید.

ج- پس از رفع اشکالات باید سیستم لوله کشی طبق مقررات این مبحث مورد آزمایش نشنی قرار گرفته و در صورت عدم وجود نشت تاییدیه از سایش بوسیله مهندس ناظر صادر گردد.
چ- مهندس ناظر موظف است فقط در صورتی که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و دودکش وسایل گاز سوز مطابق این مقررات در نقشه و در زمان لوله کشی رعایت شده باشد، نقشه اجرایی و لوله کشی اجرا شده را تایید نماید.
ح - مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تاییدیه های مربوطه در همه مراحل طراحی انتخاب مصالح اجرا، آزمایش سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکش ها و مجاری تهویه جهت لوازم گازسوز به عهده مهندس نا تار می باشد.
خ- در صورت تخطی مجری از الزامات این مقررات مهندس ناظر موظف است مراتب را کتبا به اطلاع سازمان نظام مهندسی استان برساند و مجری مکلف به رفع آن می باشد.

 

برچسب ها
ارسال دیدگاه


جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد سایت شوید:
ورود / ثبت‌نام
با ورود و یا ثبت نام در سایت شما شرایط و قوانین استفاده از سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.دیدگاه ها