دستگاه کمپرسور و چکش تخریب

از چکش تخریب صرفا به منظور انجام عملیات تخریب استفاه می شود. از ویژگی های بارز آن می توان به به وزن زیاد و قدرت و دقت بالا اشاره کرد که برای تخریب دیوارهای بزرگ، سازه ها، بلوک و کاشی مناسب می باشد. در واقع یکی از ابزارهای تخصصی مربوط به عملیات ساخت و ساز  به شمار میرود. پیکورها انواع مختلفی دارند. برخی از آنها تنها قابلیت انجام کارهای سبک را دارند و برخی دیگر  برای تخریب‌های سنگین و عملیات صنعتی طراحی شده اند.
 

 

معرفی انواع چکش تخریب:

 

به این دستگاه، پیکور نیز گفته می شودانواع پیکور موجود در بازار را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

  • برقیاز موتور الکتریکی برای راندن چکش استفاده می کنند.

  • پنوماتیکتوسط ژنراتورهای هوای بزرگ فشرده می شوند.

  • بنزینیاز موتور بنزینی برای راندن چکش استفاده می کنند.

  • هیدرولیکیاز مایع هیدرولیکی به جای هوا استفاده می کنند.

 

سایز

این ابزار برقی ارتباط مستقیمی با نوع کاربری آن دارد. در صورتی که شما بدون نیاز به دستگاه سنگین و بزرگ، آن را خریداری نمایید، در این صورت بازدهی شما کاهش یافته و سبب خستگی شما خواهد شد.

 

قدرت 

قدرت موتور ارتباط نزدیکی با سایز و وزن دستگاه دارد. هر چقدر قدرت و توان بیشتر باشد، وزن و سایز آن نیز بیشتر است و از آن بیشتر برای انجام کارهای سنگین و صنعتی استفاده می شود.

 

قدرت ضربه

بیانگر نیروی وارد شده در هر ضربه است در سایزهای متفاوت متغیر می باشد. این پارامتر در دستگاه‌هایی با سایز بزرگ ثابت بوده  اما در بعضی از نمونه‌های کوچکتر متغیر می باشد و توسط کاربر تعیین می‌شود. لازم به ذکر است که توان ضربه یا قدرت ضربه بر حسب ژول بیان می شود.

 

وزن 

وزن این ابزار ارتباط نزدیکی با نوع کاربری آن دارد. در واقع دستگاه های برزگتر مصارف صنعتی دارند.

 

نوع قلم

نوع قلم برحسب سانتیمتر بیان می شود. انواع قلم مصرفی به شرح زیر می باشد:

  • چهارشیار با نوک های تیز، ناخنی و بشقابی در سایزهای ۲۵ ،۴۰ و ۶۰ سانتی.

  • پنج شیار SDS MAX  با نوک تیز،ناخنی و بشقابی هر کدام در سایزهای ۳۰، ۴۰ و ۶۰ سانتی.

  • شش گوش با نوک های تیز و ناخنی و بشقابی و هر کدام در  طول ۲۵ و ۴۰ سانتی.

  • شش گوش FLAT یا HEX ویژه چکش ۱۶ کیلویی.

  • شش گوش یاHEX ویژه چکش ۶ کیلویی