پروژه های در دست اجرا

پروژه اندیشه (250 واحدی)
تاریخ شروع: ۱۴۰۱      
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
تهیه و تامین مصالح ۵۰%
سیمانکاری ۴۵%
گچ و خاک ۴۵%
کاشی و سرامیک ۴۵%
پروژه روبان نور (24 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۴      
وال پست ۱۰۰%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
سنگ لابی ها ۲۰%
کاشی و سرامیک ۶۵%
سنگ اسلب کف ۶۰%
سازه کناف ۱۰۰%
پانل کناف ۱۰۰%
خرازی A4 (240 واحد) (35 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۶      
وال پست ۱۰۰%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
سازه کناف ۸۵%
پانل کناف ۷۰%
نقاشی ۲۰%
فایر پروف (آتش پاد) ۱۰۰%
خرازی B3 (240 واحد) (35 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۵      
وال پست ۱۰۰%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
سفیدکاری ۹۵%
سنگ لابی ها ۹۰%
سنگ راه پله ۸۰%
کاشی و سرامیک ۹۰%
سنگ اسلب کف ۸۰%
پروژه فرشته (18 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۹      
وال پست ۷۰%
دیوار هبلکس ۷۰%
سیمانکاری ۶۰%
سرامیک اسلب کف ۷۵%
سرامیک اسلب پارکینگ ۹۰%
پروژه همیلا (25 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۴۰۰      
سنگ لابی ها ۶۰%
کاشی و سرامیک ۴۰%
سرامیک اسلب کف ۲۰%
سنگ اسلب کف ۴۵%
اجرای شاسی لابی ۷۵%
کارخانه نساجی شهریار
تاریخ شروع: ۱۴۰۱      
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
تهیه نقشه ها ۱۰۰%
تهیه و تامین مصالح ۱۰۰%
اجرای فونداسیون ۱۰%