پروژه های در دست اجرا

پروژه اندیشه (250 واحدی)
تاریخ شروع: ۱۴۰۱      
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
تهیه و تامین مصالح ۸۰%
سیمانکاری ۵۰%
گچ و خاک ۷۰%
کاشی و سرامیک ۵۵%
تاسیسات مکانیکال ۴۰%
تاسیسات الکتریکال ۴۰%
خرازی A4 (240 واحد) (35 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۶      
وال پست ۱۰۰%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
سازه کناف ۹۵%
پانل کناف ۹۵%
نقاشی ۶۰%
فایر پروف (آتش پاد) ۱۰۰%
خرازی B3 (240 واحد) (35 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۵      
وال پست ۱۰۰%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
سفیدکاری ۹۵%
سنگ لابی ها ۹۵%
سنگ راه پله ۹۵%
کاشی و سرامیک ۹۵%
سنگ اسلب کف ۹۵%
پروژه فرشته (17 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۹      
وال پست ۹۵%
دیوار هبلکس ۹۵%
سیمانکاری ۸۰%
سرامیک اسلب کف ۸۵%
سرامیک اسلب پارکینگ ۹۵%
سرامیک اسلب سرویس ها ۴۰%
پروژه همیلا (25 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۴۰۰      
سنگ لابی ها ۸۰%
کاشی و سرامیک ۸۰%
سرامیک اسلب کف ۱۰۰%
سنگ اسلب کف ۸۰%
اجرای شاسی لابی ۹۵%
کارخانه نساجی شهریار
تاریخ شروع: ۱۴۰۱      
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
تهیه نقشه ها ۱۰۰%
تهیه و تامین مصالح ۱۰۰%
اجرای فونداسیون ۱۰%
کارخانه سیمان ساوه
تاریخ شروع: ۱۴۰۱      
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
وال پست ۵۰%
گچ و خاک ۱۰%
اجرای عایق ۱۰%