پروژه اجرا شده

img19

بانک پاسارگاد

تاریخ شروع: ۱۳۹۸       تاریخ پایان: ۱۴۰۰

مشاهده
img19

اطلس مال

تاریخ شروع: ۱۳۹۷       تاریخ پایان: ۱۳۹۸

مشاهده
img19

خرازی C7 - C8 (مسکونی)

تاریخ شروع: ۱۳۹۷       تاریخ پایان: ۱۴۰۰

مشاهده
img19

پروژه روبان نور (24 طبقه)

تاریخ شروع: ۱۳۹۴      

مشاهده
img19

بیمه رازی

تاریخ شروع: ۱۳۹۳       تاریخ پایان: ۱۳۹۵

مشاهده
img19

صاحبقرانیه گلستان شمالی (مسکونی)

تاریخ شروع: ۱۳۹۵       تاریخ پایان: ۱۳۹۹

مشاهده
img19

ویلاها

تاریخ شروع: ۱۴۰۰       تاریخ پایان: ۱۴۰۱

مشاهده
img19

بخارست (اداری)

تاریخ شروع: ۱۳۹۹       تاریخ پایان: ۱۴۰۰

مشاهده
img19

مرکزی همپایه (تجاری-اداری)

تاریخ شروع: ۱۳۹۱       تاریخ پایان: ۱۳۹۴

مشاهده
img19

زعفرانیه (مسکونی)

تاریخ شروع: ۱۳۹۳       تاریخ پایان: ۱۳۹۴

مشاهده
img19

برج باغ سنبل (مسکونی)

تاریخ شروع: ۱۳۹۴       تاریخ پایان: ۱۳۹۵

مشاهده
img19

پلیس راهور (اداری)

تاریخ شروع: ۱۳۹۳       تاریخ پایان: ۱۳۹۴

مشاهده
img19

پاسداران (مسکونی)

تاریخ شروع: ۱۳۹۶       تاریخ پایان: ۱۳۹۶

مشاهده
img19

پونک 66 واحدی (مسکونی)

تاریخ شروع: ۱۳۹۷       تاریخ پایان: ۱۳۹۹

مشاهده
img19

یاس هنگام (اداری-تجاری)

تاریخ شروع: ۱۳۹۲       تاریخ پایان: ۱۳۹۳

مشاهده
img19

پلیس فتا (مرکزی)

تاریخ شروع: ۱۳۹۱       تاریخ پایان: ۱۳۹۲

مشاهده
img19

ستاد مواد مخدر (اداری)

تاریخ شروع: ۱۳۹۰       تاریخ پایان: ۱۳۹۱

مشاهده
img19

نرگس (تجاری، اداری، تالار)

تاریخ شروع: ۱۳۸۹       تاریخ پایان: ۱۳۹۱

مشاهده
img19

مهمان سرا (دانشگاه ارومیه)

تاریخ شروع: ۱۳۹۵       تاریخ پایان: ۱۳۹۶

مشاهده
img19

یاس پاسداران (اداری-تجاری)

تاریخ شروع: ۱۳۹۴       تاریخ پایان: ۱۳۹۵

مشاهده