روند پیشرفت پروژه های فعلی

پروژه اندیشه (250 واحدی)
تاریخ شروع: ۱۴۰۱      
تاسیسات مکانیکال ۴۰%
تاسیسات الکتریکال ۴۰%
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
تهیه و تامین مصالح ۸۰%
کاشی و سرامیک ۵۵%
سیمانکاری ۵۰%
گچ و خاک ۷۰%
خرازی A4 (240 واحد) (35 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۶      
سازه کناف ۹۵%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
وال پست ۱۰۰%
فایر پروف (آتش پاد) ۱۰۰%
پانل کناف ۹۵%
نقاشی ۶۰%
خرازی B3 (240 واحد) (35 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۵      
سنگ اسلب کف ۹۵%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
کاشی و سرامیک ۹۵%
سنگ راه پله ۹۵%
وال پست ۱۰۰%
سفیدکاری ۹۵%
سنگ لابی ها ۹۵%
پروژه فرشته (17 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۹      
سرامیک اسلب سرویس ها ۴۰%
سرامیک اسلب کف ۸۵%
دیوار هبلکس ۹۵%
وال پست ۹۵%
سیمانکاری ۸۰%
سرامیک اسلب پارکینگ ۹۵%
پروژه همیلا (25 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۴۰۰      
سرامیک اسلب کف ۱۰۰%
سنگ اسلب کف ۸۰%
کاشی و سرامیک ۸۰%
اجرای شاسی لابی ۹۵%
سنگ لابی ها ۸۰%
کارخانه نساجی شهریار
تاریخ شروع: ۱۴۰۱      
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
تهیه نقشه ها ۱۰۰%
تهیه و تامین مصالح ۱۰۰%
اجرای فونداسیون ۱۰%
کارخانه سیمان ساوه
تاریخ شروع: ۱۴۰۱      
اجرای عایق ۱۰%
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
وال پست ۵۰%
گچ و خاک ۱۰%

آخرین اخبار و مقالات

چارت سازمانی

تجهیزات ساختمانی تاتیان