پروژه های در دست اجرا

روبان نور
تاریخ شروع: ۱۳۹۴      
وال پست ۱۰۰%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
کاشی و سرامیک ۶۵%
سازه کناف ۱۰۰%
پانل کناف ۱۰۰%
سنگ اسلب کف ۶۰%
سنگ لابی ها ۲۰%
خرازی A4
تاریخ شروع: ۱۳۹۶      
وال پست ۱۰۰%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
فایر پروف (آتش پاد) ۱۰۰%
سازه کناف ۸۵%
پانل کناف ۷۰%
نقاشی ۲۰%
خرازی B3
تاریخ شروع: ۱۳۹۵      
وال پست ۱۰۰%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
سفیدکاری ۹۵%
کاشی و سرامیک ۹۰%
سنگ اسلب کف ۸۰%
سنگ راه پله ۸۰%
سنگ لابی ها ۹۰%
فرشته
تاریخ شروع: ۱۳۹۹      
وال پست ۷۰%
دیوار هبلکس ۷۰%
سیمانکاری ۶۰%
سرامیک اسلب کف ۷۵%
سرامیک اسلب پارکینگ ۹۰%
همیلا
تاریخ شروع: ۱۴۰۰      
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
کاشی و سرامیک ۴۰%
اجرای شاسی لابی ۷۵%
سنگ اسلب کف ۴۵%
سنگ لابی ها ۶۰%
سوله شهریار
تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱      
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
تهیه نقشه ها ۲۰%
تهیه و تامین مصالح ۱۰%

آخرین اخبار و مقالات

چارت سازمانی

تجهیزات ساختمانی تاتیان