مرور ساختمان های فلزی

منظور از ساختمان فلزی ساختمانی است که ستونها و تیرهای اصلی آن از پروفیلهای مختلف فلزی بوده و بار سقفها و دیوارها و جداکننده ها (پارتیشنها) بوسیله تیرهای اصلی به ستون منتقل شده و بوسیله ستونها به زمین منتقل گردد.

۱ اجرای این نوع ساختمانها خیلی سریع پیشرفت مینماید. در صورتی که برای ساختن ساختمانهای بتنی یا آجری زمان بیشتری لازم است. ۲ ستونها و قطعات باربر ساختمانهای فلزی فضای کمتری را اشغال مینماید و این خود باعث بوجود آمدن سطح مفید زیادتر در ساختمان های فلزی می گردد در صورتی که برای ساختمانهای بتنی مرتفع ناچار به ایجاد ستونها و دیوارهای قطور
می باشیم.
- ساخت قطعات ساختمانهای فلزی در خارج از محوطه کارگاه (مثلا در کارخانه های فلزکاری ممکن بوده و این خود از لحاظ دقت کار و کیفیت بهتر قطعات و همچنین از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.
٤- ساختن ساختمانهای فلزی (البته فقط در قسمت فلزکاری) کمتـر تــابع آب و هوا و عوامل جوی میباشد در صورتی که ادامه کار ساختمانهای بتنی در هوای زیرصفر ممکن نیست بعضی از آیین نامه ها جوشکاری و چکش کاری را در هوای خیلی سرد اجازه نمی دهند. - امکان تقویت ساختمان بعد از اتمام کار و بالاخره نزدیک بودن فرضیات با عمل در ساختمانهای فلزی از مزایای آن میباشد زیرا بعضی از فرضیاتی که در ساختمان های بتنی میکنیم به سختی با عمل وفق میدهد از جمله همگــن بــودن بتن و فولاد و مساوی بودن تنش و کرنش این دو ماده که عملا این دو ماده همگن نیستند ولی در ساختمانهای فلزی چون از یک ماده استفاده مینماییم ((فولاد) فرضیات به عمل نزدیکتر است.
اینها از مزایای ساختمانهای فلزی است و در عوض این نوع ساختمانها در مقابل آتش سوزی بسیار ضعیف بوده و با کوچکترین حریقی که در کنار ستونها ایجاد شود فوری فولاد گداخته شده و در مقابل بار وارده کمانش نموده و به سرعت ممـان هـای قطعات افزایش یافته و ساختمان خراب میشود به همین علت است که در موجود در بعضی از کشورها سازندگان ساختمانهای فلزی مجبور هستند برای ساختمان خود پله های بتنی ایجاد نمایند تا در موقع آتش سوزی ساکنان ساختمان بتوانند خود را نجات
دهند.
ساختمانهای فلزی در مقابل عوامل جوی و خورندگی بسیار ضعیف بوده و به همین علت دارای عمر کوتاه تری میباشند و بالاخره به علت نازکی دیوارها ساختمان فلزی در مقابل حرارت و صوت عایق نیست.