مالیات مسکن

تکلیف مالیات خانه‌های لوکس مشخص شد؟

مدیریت 17 آبان 1401

تکلیف مالیات خانه‌های لوکس تا ۲ ماه آینده مشخص می‌شود. به گزارش تاتیان ، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره آخرین وضعیت مالیات خانه‌های لوکس توضیحاتی داد. به نقل از خانه ملت، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به اینکه براساس گزارش دیوان محاسبات مبلغ مالیات دریافتی از خ