ضریب مدیریت پیمان ، درصد مدیریت پیمان چگونه محاسبه می شود؟

بدون دیدگاه

ضریب مدیریت پیمان ، درصد مدیریت پیمان چگونه محاسبه می شود؟ ضرایب پیمان مکمل و بهای واقعی هزینه شده برای یک پروژه است و هر یک از آیتم های موجود فهرست بها و مقادیر مربوط است. ضرایب پیمان باید محاسبه شده و برای کارفرما فرستاده شود. برای آشنایی با ضرایب پیمان و نحوه محاسبه آنها به شما پیشنهاد می کنیم در ادامه مقاله همراه ما باشید.

فرآیند نحوه محاسبه درصد در قراردادهای مدیریت پیمان یک فرآیند عرف است که در پروژه‌های ساختمانی در حدود ۱۰ الی ۱۷ درصد خواهد بود. عرف و یا درصد مدیریت پیمان در پروژه ویلایی نیز حدوداً ۱۵ الی ۲۲ درصد است. البته باید افزود که علاوه بر موارد ذکر شده، مسائل دیگری در تغییر درصد مدیریت پیمان تأثیرگذار خواهد بود.

به‌طورکلی عرف درصد مدیریت پیمان با توجه به شرایط خاص یک پروژه تعیین شده متفاوت است. این موارد شامل آیتم‌های زیر است.

1. فاکتور تامین مصالح در توافق مربوط به درصد بین طرفین قرارداد بسیار مهم است و بر عهده گرفتن آن توسط مدیریت پیمان قطعا روی این درصد تاثیر خواهد داشت.

2. سادگی فرآیند اجرا مانند نوع نقشه‌های ساختمان و طراحی نما در افزایش و کاهش این درصد تاثیر خواهد داشت.

3. وظایفی که به پیمانکار محول می‌گردد نیز در تعیین درصد مهم هستند.

4. مسیر دسترسی و سهولت رفت‌وآمد برای پیمانکاران و کارگران و همچنین دسترسی‌های لازم به شهرها جهت خرید مصالح و لوازم مربوط به پروژه برای پیمانکاران، ایاب و ذهاب کارگران و به‌طورکلی میزان امکانات برای پرسنل و کارگران در افزایش و کاهش این درصد مؤثر است.

5. شرایط آب‌ وهوایی محل پروژه از دیگر فاکتورها است که تاثیر به سزایی در تعیین و تغییر درصد مدیریت پیمان در این نوع قراردادها دارد. مثلاً کار در مناطق شرجی مانند استان‌های شمالی و یا جزایر جنوبی سخت‌تر است و در نتیجه درصد پیمان نیز بالاتر خواهد بود

ضریب مدیریت پیمان ، درصد مدیریت پیمان چگونه محاسبه می شود؟

ضریب قرارداد پیمانکاری چیست؟

پروژه‌ای را در نظر بگیرید که برای اجرای آن مناقصه‌ای شکل گرفته و از شرکت‌های پیمانکاری مختلف دعوت می‌شود تا مبلغ پیشنهادی خود را برای اجرای پروژه به کارفرما اطلاع دهند. پیمانکاران مبلغ پیشنهادی را به صورت یک قیمت مقطوع اعلام می‌کنند. در این بین، حاصـل تقسـیم مبلـغ پیشـنهادی پیمانکـار بـه مبلغ برآورد اولیه هزینـه انجـام کـار، ضـریب پیشـنهادی پیمانکـار و یـا ضـریب پیمـان نامیـده مـی شـود کـه در کلیه صورت وضعیتهای موقت و قطعی اعمال میگردد.

ضریب قرارداد پیمانکاری چگونه عمل می‌کند؟

ضریب قرارداد پیمانکاری یا همان حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار، در زمانی که کارفرما میخواهد پیمانکار مناسب جهت اجرای پروژه را انتخاب کند، کاربرد دارد.

در نهایت چنانچه عددی که از از تقسیم حاصل می‌شود، کوچکتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه ، پیشنهاد تخفیف داده است . (MINUS)و چنانچه  عدد بدست آمده بزرگتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه ، پیشنهاد افزایش داده است. (PLUs) و اگر ضریب پیشنهادی پیمانکار برابر با یک باشد، قیمت پیشنهادی پیمانکار مشابه مبلغ برآورد پروژه توسط مهندس مشاور می باشد،گفته می شود پیمانکار پیشنهاد قیمت نت (NET) داده است

ضریب مدیریت پیمان ، درصد مدیریت پیمان چگونه محاسبه می شود؟

چه عواملی بر درصد پیمان مدیریت تأثیر دارد؟

یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که باید بدانید، این است که عرف درصد مدیریت پیمان با توجه به شرایط خاص ساختمان و پروژه ها با یک دیگر متفاوت خواهد بود. که در زیر به عوامل تأثیر گذار بر درصد مدیریت پیمان پرداخته ایم :

1. نوع توافق بین طرفین قرارداد

نوع توافق بین طرفین قرارداد که در آن تأمین مصالح هم بر عهده مدیریت پیمان باشد یا خیر قطعاً در افزایش و کاهش این درصد تاثیر گذار می باشد

2. نوع نقشه اجرایی

ساده بودن و یا پر پیچ وخم بودن، نوع نقشه ‌های پلان ساختمان، طراحی نما در افزایش و کاهش این درصد تاثیر گذار می باشد.

3. وظایفی که برای پیمانکار در نظر گرفته می شود

نوع وظایفی که به پیمانکار محول می ‌شود (با توجه به نوع توافق و قرارداد) بر میزان درصد پیمان مدیریت تأثیر گذار است که این موضوع با توجه به قوانین موارد مربوط به خود را دارا می باشد.

4. مقدار مسافت پروژه

لازم به ذکر است که دور بودن و یا نزدیک بودن مسیر رفت ‌و آمد برای پیمانکاران و کارگران و هم چنین دسترسی‌ های لازم به شهر جهت خرید مصالح و لوازم ساختمانی مورد نیاز پروژه برای پیمانکاران بر مقدار این درصد تأثیر خاص خود را دارد.

5. شرایط آب و هوایی و اقلیمی

شرایط آب وهوایی تاثیر بسزایی در تعیین و تغییر درصد مدیریت پیمان در قرارداد های مختلف دارد برای مثال کار در مناطق بسیار شرجی مانند شمال کشور و یا جزایر و یا حتی صعب‌العبور بودن و یا در دسترس بودن پروژه تاثیر گذار خواهد بود.

ضریب مدیریت پیمان ، درصد مدیریت پیمان چگونه محاسبه می شود؟

انواع ضرایب پیمان

1. ضریب بالاسری

هزینه های بالاسری هزینه هایی هستند که از قبل در ردیف بودجه و فهرست بها پیش بینی نشده اند. ولی برای اجرای هر یک مراحل قرارداد، پیمانکار باید هزینه های بالاسری را غیر مستقیم پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به عنوان ضریب بالاسری از کارفرما دریافت کند. ضریب بالاسری برای جبران هزینه های پیمانکاری که در فهارس بها در نظر گرفته نشده اند، لحاظ شده است. هزینه های بالاسری اقلام و خدماتی هستند که جز اقلام مشترک و عمومی بوده و نمی توان آنها را به آیتمی در کارهای پروژه نسبت داد .

2. ضریب پیمان(ضریب پیشنهادی پیمانکار)

حاصـل تقسـیم مبلـغ پیشـنهادی پیمانکـار بـه مبلغ برآورد اولیه هزینـه انجـام کـار، ضـریب پیشـنهادی پیمانکـار و یـا ضـریب مدیریت پیمـان نامیـده مـی شـود که به دو صورت ضریب پلوس یا ضریب مینوس اعلام می شود.

3. ضریب پلوس:

اضافه درصدی که روی قیمت های پایه در فهارس بهاء اعمال می شود و مقدار آن به پیمانکار پیشنهاد دهنده ی قیمت بستگی دارد و در واقع نشان دهنده ی سود پیمانکار بوده و بین صفر تا ده درصد است.

4. ضریب مینوس:

درصد تخفیفی است که پیمانکار روی قیمت های پایه فهارس بهاء اعمال می کند و مقدار آن کمتر از صفر است. پیمانکار قیمت پیشنهادی خود را بدون توجه به قیمت های فهارس بهاء و با توجه به آنالیز بهایی که خود به دست آورده و روی آن ضریب پیشنهادی خود را اعمال می نماید و این همان قیمت اجرای پروژه است.

نحوه محاسبه این ضریب به صورت زیر می باشد:

 =ضریب پیشنهادی پیمانکار بر اساس محاسبات * قیمت های آنالیز شده توسط پیمانکار * مقادیر کار

 = قیمت برآورد پیمانکار

از طرف دیگر، قیمت پیشنهادی در مناقصه باید به صورت زیر باشد.

  ضرایب متعلقه بدون پلوس یا مینوس* قیمت های پایه در فهارس بهاء* مقادیر کار 

 قیمت برآوردی بر اساس فهارس بهاء 

اگر ضریب پلوس یا مینوس در قیمت فوق ضرب شود، باید برابر قیمت پیشنهادی پیمانکار باشد،بنابراین داریم:

K ضریب پلوس یا مینوس برابر است با:

K’=P/P

*- اگر K، کوچکتر از ۱۰ درصد و بزرگتر از ۰ درصد باشد ضریب پلوس گفته می شود.

*- اگر K، کوچکتر از ۰ درصد باشد، ضریب مینوس گفته می شود.

*- اگر K، بزرگتر از ۱۰ درصد باشد، در اینصورت باید مقدار اضافی توسط دستگاه اجرایی به تصویب شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه رسیده باشد

ضریب مدیریت پیمان ، درصد مدیریت پیمان چگونه محاسبه می شود؟

3. ضریب فصل

ضریب پیشنهادی جزء یا ضریب فصل، از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل به مبلغ برآورد شده توسط کارفرما یا دستگاه اجرایی برای همان فصل به دست می آید. اگر از فهرست واحد پایه برای مبالغ استفاده می کنید، مبالغ متناظر برای اقلام پایه و غیر پایه هر فصل بصورت جداگانه به صورت جداگانه از سوی پیمانکار با توجه به نحوه ارائه پیشنهاد قیمت محاسبه می شود.

در صورت وضعیتی های موقت و قطعی، برخی کارفرمایان اقلام پایه، اقلام غیرپایه هر فصل را نیز وارد می کنند:

1. ضریب فصل برای اقلام پایه

2. ضریب فصل برای اقلام غیر پایه (ستاره دار)

3.  ضریب فصل برای مجموع اقلام پایه و غیر پایه

ضرایب زیر جز ملاک محاسبه خواهند بود:

استفاده در صورت وضعیت های قطعی و موقت

استفاده در شرایطی که نیاز به افزایش و یا کاهش مقادیر کار (حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه) می باشد.

۴. ضریب منطقه ای

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مناطق ایران را با توجه به ویژگی های محلی و منطقه ای و میزان برخورداری و محرومیت و امکان دسترسی نیرو و مصالح به قسمت های مختلف تقسیم بندی کرده است. در حالت عادی فهارس بها پروژه ها براساس قیمت های پایه تهران محاسبه می شود ولی اگر پروژه خارج از پایتخت و در شهرستان ها انجام گیرد، در کارهای ساختمانی، تاسیسات برق و مکانیک و …. دسترسی به مناطق دوردست سخت تر بوده و هزینه های بیشتری اعم از تجهیزات و نیروی کار نیاز است. در این صورت برای جبران این هزینه ها از ضریب منطقه ای استفاده می کنند.

۵. ضریب طبقات

انجام کار ساختمانی در طبقه همکف و زیر همکف به نسبت طبقات بالاتر هزینه خیلی کمتری دارد. در فهارس بهاء ، طبقات همکف و زیر همکف به عنوان استاندارد محاسبات پرداخت قرار می گیرند. واضح است که ساخت طبقات بالاتر هزینه های بیشتری خواهد داشت، در نتیجه برای جبران هزینه هایی که در طبقات دیگر صرف می شود، از ضریبی به نام ضریب طبقات برای برآورد هزینه کل کار استفاده می کنند.
البته تنها عاملی که در محاسبه این ضریب در نظر گرفته می شود، مساحت طبقات است. اگر طبقه ای مساحت کمتری داشته باشد، مسلما کار کمتری در آن انجام شده و وزن کمتری در فرمول خواهد داشت.

F٠ = سطح زیربنای همکف
F١ = سطح زیربنای طبقه اول بالاتر از طبقه همکف
F٢ = سطح زیربنای طبقه دوم بالاتر از طبقه همکف
F٣ = سطح زیربنای طبقه سوم بالاتر از طبقه همکف
. . .
 =Fn
سطح زیربنای طبقه  nام بالاتر از طبقه همکف
B٠ = سطح زیربنای طبقه زیر همکف
B١ = سطح زیربنای طبقه اول پایین تر از طبقه زیر همکف
B٢ = سطح زیربنای طبقه دوم پایین تر از طبقه زیر همکف
B٣ = سطح زیربنای طبقه سوم پایین تر از طبقه زیر همکف
. . .

 =bmسطح زیربنای طبقه mام بالاتر از طبقه زیرهمکف
=S سطح کل زیربنای ساختمان، با احتساب سطح زیربنای طبقه زیر همکف، تمام طبقات بالاتر از همکف و طبقات پایین تر از طبقه زیرهمکف

ضریب مدیریت پیمان ، درصد مدیریت پیمان چگونه محاسبه می شود؟

6. ضریب صعوبت (سختی کار،ترافیک و…)

یکی دیگر از ضرایب پیمان ضریب صعوبت و سختی کار است، بخاطر اجرای بعضی از پروژه ها در مناطق خاص که دارای سختی و صعوبت هستند، قیمت های پایه جوابگوی هزینه های اجرای عملیات نیست. در این صورت، برای جبران هزینه های اضافی ناشی از سختی کار، در کنار ضرایب پلوس، ضریبی به عنوان ضریب صعوبت و سختی با توافق کارفرما محاسبه شده و وارد پیمان می شود که در این صورت قیمت های ضریب دار، جوابگوی هزینه هاست.

ضرایب پیمان در صورت وضعیت نویسی با هم ضرب می شوند. از این رو ترتیب اعمال ضرایب تاثیری در نتیجه کل ندارد. محاسبه ضرایب پیمان در هر مرحله و ارائه آن به کارفرما بسیار مهم است. در ابتدای شروع هر قرارداد یا پروژه ای، همه هزینه ها در فهارس بهاء پیش بینی نمی شود، برای جبران هزینه های درج نشده در فهرست بهاء، ضرایب پیمان بکار گرفته می شوند.

برچسب ها
ارسال دیدگاه


جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد سایت شوید:
ورود / ثبت‌نام
با ورود و یا ثبت نام در سایت شما شرایط و قوانین استفاده از سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.دیدگاه ها