مقررات ملی ساختمان مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان های فولادی

بدون دیدگاه

مقررات ملی ساختمان مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان های فولادی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ساختمان های فولادی آشنا شوید.

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمانهای فولادی است و هدف آن ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی قابلیت بهره برداری و پایایی سازه های موضوع این مبحث فراهم می شود.
با توجه به تجارب و تحقیقات روزافزون و نیز پیشرفتهای به وجود آمده در همه علوم و فنون مهندسی امروزه تغییرات پیوسته ای در تمام شاخصهای مهندسی در حال رخداد است. روشهای طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی نیز از این تغییرات بی بهره نبوده و بازنگری ویرایش قبلی این مبحث اجتناب ناپذیر است.

جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان های فولادی کلیک کنید.

ویرایش حاضر ویرایش پنجم این مبحث بوده و هدف از آن، به روز کردن ضوابط و مقررات براساس آخرین ویرایش آیین نامه های معتبر دنیا، آسان سازی استفاده و رفع برخی ابهامات و کمبودهای ویرایش قبلی بوده است. همچنین علائم و اختصارات به کار رفته در این مبحث به نحوی انتخاب شده است که هماهنگ با علائم و اختصارات متحدالشکل مورد تائید سازمان بین المللی استاندارد (ISO) بوده و واژهها و عناوین نیز هماهنگ با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر آئین نامه های ملی در این زمینه باشد.

الزامات و مقررات این مبحث شامل تعاریف چهار فصل اصلی به شرح زیر و شش پیوست است.

الزامات عمومی (فصل ۱۰-۱)
الزامات طراحی (فصل ۱۰-۲)
الزامات طراحی لرزه ای (فصل ۱۰-۳)
الزامات ساخت، نصب و کنترل (فصل ۱۰-۴)
تغییرات این ویرایش نسبت به ویرایش قبلی چشمگیر بوده و مهمترین آنها به شرح زیر است.

 • -اضافه شدن بخش تعاریف به مبحث

 • - ارائه الزامات حالت های حدی مقاومت به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD) لازم به توضیح است که چون در هر دو روش مورد اشاره برای محاسبه مقاومت های اسمی از یک رابطه استفاده شده و تفاوت دو روش فقط به نحوه اعمال ضرایب اطمینان در طراحی مربوط میشود در نتیجه حجم مطالب مبحث تغییر قابل توجهی نداشته؛ ضمن اینکه همانند برخی آیین نامه های معتبر امکان طراحی براساس روش مقاومت مجاز نیز فراهم شده است.
 • -اضافه شدن استانداردهای مورد تائید تحت عنوان پیوست یک
 • -اضافه شدن الزامات حفاظت در برابر آتش تحت عنوان پیوست شش
 • - تکمیل و به روز شدن الزامات طراحی اعضا برای حالت های حدی مقاومت
 • - اضافه شدن الزامات طراحی اعضای با اجزای لاغر برای کاربردهای غیر نرزه ای
 • -اضافه شدن الزامات طراحی تیرهای لانه زنبوری با سوراخهای شش ضلعی برای کاربردهای غیر لرزه ای تحت عنوان پیوست پنج؛
 • - تکمیل و به روز شدن الزامات طراحی اعضای با مقطع مختلط برای دو نوع عملکرد مختلط کامل و ناقص
 • - تکمیل الزامات حالتهای جدی بهره برداری به ویژه کنترل ارتعاش (لرزش)؛
 • - تکمیل و به روز شدن الزامات طراحی لرزهای
 • - اضافه شدن الزامات لرزه ای قابهای خمشی خرپا یی ویژه
 • - اضافه شدن الزامات پرزهای سیستم کنسولی فولادی ویژه؛
 • - اضافه شدن الزامات فرزهای مهاربند های چند ردیفی در یک طبقه
 • - اضافه شدن الزامات لرزه ای مهاربندهای کمانش تاب؛
 • - اضافه شدن الزامات لرزه ای دیوارهای برشی فولادی ویژه
 • - اضافه شدن الزامات مرزهای قابهای خمشی

جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان های فولادی کلیک کنید.

مختلط :

 • اضافه شدن الزامات لرزه ای قابهای مهاربندی شده همگرای مختلط ویژه
 • اضافه شدن الزامات لرزه ای قابهای مهاربندی شده واگرای مختلط
 • اضافه شدن الزامات لرزه ای دیوارهای برشی مختلط ویژه؛
 • تکمیل و به روز شدن الزامات اتصالات گیردار پیش تایید شده؛
 • اضافه شدن الزامات نرزهای اتصال بیچی با جفت سیری؛
 • اضافه شدن الزامات لرزه ای اتصال تیر با مقطع کاهش یافته و دیافراگم عبوری از ستون؛
 • اضافه شدن الزامات فرزهای اتصال تقویت نشده جوشی و دیافراگم عبوری از ستون
 • اضافه شدن الزامات لرزه ای اتصال تیر با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون
 • اضافه شدن الزامات روش تأیید اتصالات گیردار
 • اضافه شدن الزامات روش تأیید مهاربندهای کمانش تاب
 • تکمیل و به روز شدن الزامات ساخت نصب و کنترل با توجه به شرایط و امکانات موجود

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان امیدوار است با توجه به جامعیت و به روز بودن الزامات مبحث و سهولت کاربرد آن در نرم افزارهای مهندسی متداول طراحی سازه های فولادی هر چه بیشتر استاندارد و یکنواخت شده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت سازه های فولادی داشته باشد.

تعاربف

اتصال اتکایی: اتصالی که در آن انتقال نیروی برشی از طریق اتکای بدنه پیچ به جداره سوراخ صورت می گیرد و از مقاومت اتصال در برابر لغزش صرف نظر میشود.
اتصال پیش تنیده: اتصالی که در آن انتقال نیروی برشی از طریق اتکای بدنه پیچ به جداره سوراخ صورت میگیرد و از مقاومت اتصال در برابر لرزش صرف نظر میشود با این وجود در اجرا و هنگام نصب پیچ های این نوع اتصالات باید پیش تنیده شوند.
اتصال ساده (مفصلی): اتصالی است که از نظر دوران انعطاف پذیر بوده و لنگری را به تکیه گاه انتقال نمی دهد.
اتصال کف ستون : اتصالی است که از ورق کف ستون اجزای اتصال دهنده (شامل سخت کننده های قائم، افقی و لچکی) و وسایل اتصال (شامل میل مهارها، پیچ و جوش) تشکیل شده و وظیفه آن انتقال نیروهای ایجاد شده در پای ستون به شالوده است.
اتصال گیردار پیش تأیید شده تبر به ستون: اتصال گیرداری است که دارای توانایی تحمل تغییر شکلهای دورانی غیر الاستیک به میزان مورد نظر بدون کاهش قابل توجه مقاومت است. الزامات این نوع اتصالات در بخش ۱۰-۳-۷ ارائه شده است.

برچسب ها
ارسال دیدگاه


جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد سایت شوید:
ورود / ثبت‌نام
با ورود و یا ثبت نام در سایت شما شرایط و قوانین استفاده از سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.دیدگاه ها