مرور مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری از ساختمان

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری از ساختمان که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات مراقبت و نگهداری از ساختمان آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری از ساختمان کلیک کنید.  

مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات پدافند غیرعامل آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل کلیک کنید.

مقررات ملی ساختمان مبحث بیستم علائم و تابلوها

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث بیستم علائم و تابلوها که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات علائم و تابلوها آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث بیستم علائم و تابلوها کلیک کنید.

مقررات ملی ساختمان مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات عایق بندی و تنظیم صدا در ساختمان ها آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا کلیک کنید.

مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات صرفه جویی در مصرف انرژی آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث بیستم صرفه جویی در مصرف انرژی کلیک کنید.

مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات تأسیسات بهداشتی آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی کلیک کنید.

مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات لوله کشی گاز طبیعی آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی کلیک کنید.

مقررات ملی ساختمان مبحث پانزدهم آسانسورها و پلکان برقی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث پانزدهم آسانسورها و پلکان برقی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات مرتبط آسانسورها و پلکان برقی آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث پانزدهم آسانسورها و پلکان برقی کلیک کنید.

مقررات ملی ساختمان مبحث چهاردهم تأسیسات مکانیکی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث چهاردهم تأسیسات مکانیکی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات تأسیسات مکانیکی آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث چهاردهم تأسیسات مکانیکی کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا کلیک کنید.  

مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات تأسیسات برقی ساختمان ها آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات اجرای صنعتی ساختمان ها آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان های فولادی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان های فولادی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ساختمان های فولادی آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان های فولادی کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ساختمان های بتن آرمه آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه کلیک کنید.

مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ساختمان های با مصالح بنایی آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث هفتم ژئوتکنیک و مهندسی پی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث هفتم ژئوتکنیک و مهندسی پی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ژئوتکنیک و مهندسی پی آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث هفتم ژئوتکنیک و مهندسی پی کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان

مدیریت 28 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان که به شما کمک میکنید با کل بارهای وارد بر ساختمان ها آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی

مدیریت 28 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی که به شما کمک میکنید با مفاهیم مرتبط با مصالح ساختمانی آشنا شوید. جهت دانلود ممقررات ملی ساختمان مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان

مدیریت 26 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات عمومی ساختمان ها آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث سوم حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

مدیریت 25 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث سوم حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق که به شما کمک میکنید با مفاهیم حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث دوم نظامات اداری کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث دوم نظامات اداری

مدیریت 25 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث دوم نظامات اداری که به شما کمک میکنید با مفاهیم نظامات اداری آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث دوم نظامات اداری کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث اول تعاریف

مدیریت 25 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث اول تعاریف که به شما کمک میکنید با مفاهیم پایه آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث اول تعاریف کلیک کنید. اخبار مرتبط مقررات ملی ساختمان


مقررات ملی ساختمان، یک شیوه نامه فنی، اجرایی و حقوقی بایسته در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی همچون تخریب، نوسازی، بازسازی، بهسازی، تغییر کاربری یا بهره‌برداری از ساختمان است؛ که برای تأمین ایمنی، آسایش، بهداشت، بهره‌وری انرژی و اقتصادی فرد و جامعه نوشته شده‌است.
وزارت مسکن و شهرسازی طبق مادهٔ ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفهٔ تدوین مقررات ملی ساختمان را به عهده دارد. این وزارتخانه با تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» با عضویت استادان و صاحب‌نظران برجستهٔ کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنهٔ کاربرد و همچنین با تشکیل دادن «کارگروه‌های تخصصی»، شرایط لازم برای تدوین این مقررات را به وجود آورده‌است.

 

مقررات ملی ساختمان، کتاب مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان ایران ، مقررات ملي ساختمان ايران ، مقررات ملی ساختمان چند مبحث دارد ، مقررات ملّي ساختمان ايران ، مقررات ملي ساختمان ، مقررات ملی ساختمان به زبان ساده ، مقررات ملی ساختمان پی دی اف ، مقررات ملی ساختمان پلاس ، مقررات ملی ساختمان جدید ، مقررات ملی ساختمان جزوه ، دانلود مقررات ملی ساختمان جدید ، دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان جدید ، جدیدترین ویرایش مقررات ملی ساختمان ، جزوه مقررات ملی ساختمان pdf ، جدیدترین مباحث مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان چیست ، مقررات ملی ساختمان خلاصه ، مقررات ملی ساختمان دانلود ، pdf مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان دفتر ، مقررات ملی ساختمان را تعریف کنید ، مقررات ملی ساختمان را توضیح دهید ، مقررات ملی ساختمان سازی ، مقررات ملی ساختمان شیراز ، مقررات ملی ساختمان شهرکرد ، مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، تعداد صفحات مباحث مقررات ملی ساختمان ، ملی مقررات ساختمان ، ضوابط مقررات ملی ساختمان ، ساختمان مقررات ملی ، قانون مقررات ملی ساختمان ، قوانین مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان کتاب ، مقررات ملی ساختمان کشور ، مقررات ملی ساختمان کیش ، مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان ، مباحث ۲۰ گانه مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان لیست ، لینک مقررات ملی ساختمان ، لیست کتابهای مقررات ملی ساختمان ، قوانین و مقررات ملی ساختمان ، ضوابط و مقررات ملی ساختمان ، کتاب قوانین و مقررات ملی ساختمان ، سایت قانون و مقررات ملی ساختمان ، آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان ، مجموعه قوانین و مقررات ملی ساختمان ، آیین نامه و مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان همدان ، مقررات ملی ساختمان کتاب ها ، مقررات ملی ساختمان یعنی چه