مرور مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات پدافند غیرعامل آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل کلیک کنید. مبحث بیست و یک مقررات ملی ساختمان شامل اصول و قواعدی است که در صورت به کارگیری آنها

مقررات ملی ساختمان مبحث بیستم علائم و تابلوها

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث بیستم علائم و تابلوها که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات علائم و تابلوها آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث بیستم علائم و تابلوها کلیک کنید. بخش اول - کلیات ۱-۲۰ مقدمه و اهداف ۱-۱-۲۰ لزوم این مقررات و دامنه شمول آن مسئولین مؤسس

مقررات ملی ساختمان مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات عایق بندی و تنظیم صدا در ساختمان ها آشنا شوید.   افزایش مشکلات آکوستیکی در ساختمانها ناشی از نوفه ترافیک نوفه ساختمانهای مجاور و همچنین نوفه سیستم تأسیسات مکانیکی و الکتریکی به حدی رسیده است که وج

مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات صرفه جویی در مصرف انرژی آشنا شوید. صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از چالشهای مهم جهان امروز است. در سالهای اخیر، افزایش نگرانی ها در خصوص تبعات زیست محیطی مصرف انرژی و گرم شدن کره زمین، اهمیت این موض

مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات تأسیسات بهداشتی آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی کلیک کنید. ۱-۱۶ الزامات قانونی ۱-۱-۱۶ دامنه ۱-۱-۱-۱۶ "مبحث شانزدهم - تأسیسات بهداشتی" ال

مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات لوله کشی گاز طبیعی آشنا شوید. مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان به لوله کشی گاز طبیعی مربوط است و هدف آن ارایه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی و نحوه طراحی و اجرا، به ویژه اجرای سیستم

مقررات ملی ساختمان مبحث پانزدهم آسانسورها و پلکان برقی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث پانزدهم آسانسورها و پلکان برقی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات مرتبط آسانسورها و پلکان برقی آشنا شوید. احداث ساختمانهای بلند مرتبه و برج ها در کلان شهرها افزایش میانگین سنی افراد جامعه و نیاز جمعیت میانسال و کهنسال کشور به استفاده از سامانه های مکانیزه حمل و

مقررات ملی ساختمان مبحث چهاردهم تأسیسات مکانیکی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث چهاردهم تأسیسات مکانیکی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات تأسیسات مکانیکی آشنا شوید.   در ویرایش دوم (بازنگری اول ) مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان در راستای هماهنگی یا فهرست نویسی بین المللی کتابهای مرجع مقررات ساختمانی و انعطاف پذیری در اضافه شدن سایر تأسی

مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا آشنا شوید. افزایش جمعیت شهری و نیاز به محل سکونت و کار در شهرها و به خصوص شهرهای بزرگ افزایش تراکم و افزایش ارزش املاک را به دنیال دارد این افزایشها عموماً باع

مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات تأسیسات برقی ساختمان ها آشنا شوید. جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها کلیک کنید. ۱۳ طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها ۰-۱۳ پ

مقررات ملی ساختمان مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات اجرای صنعتی ساختمان ها آشنا شوید. صنعتی سازی ساختمان یک روش و حاصل مسیری است که کشورهای پیشرفته، طی ۲۰۰ سال گذشته پیموده اند. در این کشورها قطعات تجهیزات و تاسیسات ساختمان جملگی علاوه بر داشت

مقررات ملی ساختمان مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان های فولادی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان های فولادی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ساختمان های فولادی آشنا شوید. مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمانهای فولادی است و هدف آن ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی قابلیت بهره برداری و

مقررات ملی ساختمان مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ساختمان های بتن آرمه آشنا شوید. توسعه مداوم طرحهای عمرانی و حجم بزرگ سرمایه های دولتی و خصوصی که هر ساله در کشور صرف انجام عملیات ساختمانی میشود اهمیت تدوین بروزرسانی و ترویج مقررات ملی ساختمان ر

مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ساختمان های با مصالح بنایی آشنا شوید. استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمانها از دیر باز در ایران رواج داشته است. اکثر ساختمانهای موجود در کشور به ویژه در شهرهای ،کوچک بخشها ،روستاه

مقررات ملی ساختمان مبحث هفتم ژئوتکنیک و مهندسی پی

مدیریت 2 آذر 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث هفتم ژئوتکنیک و مهندسی پی که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ژئوتکنیک و مهندسی پی آشنا شوید. مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان که از این وبرایش نام" ژئوتکنیک و مهندسی پی" به آن داده شده است در ویرایشهای قبلی با نام پی و پی سازی شناخته میشد اولین ویرایش در مرداد

مقررات ملی ساختمان مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان

مدیریت 28 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان که به شما کمک میکنید با کل بارهای وارد بر ساختمان ها آشنا شوید. مبحث ششم مقررات ملّي ساختمان كه مربوط به "بارهاي وارد بر ساختمان" است اولين بار در سال 1380 منتشر گرديد و دو آييننامه موجود در كشور را تحت عناوين: آييننامه حداقل بار وارده

مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی

مدیریت 28 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی که به شما کمک میکنید با مفاهیم مرتبط با مصالح ساختمانی آشنا شوید. هدف از تدوین این مبحث، ارائه مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیست، دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است. دامنه كاربرد

مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان

مدیریت 26 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات عمومی ساختمان ها اشنا شوید. اهداف 1-1-4 4-1-1-1 این مقررات به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، اسایش و صرفۀ  اقتصادی، و تأمین نیازهای حداقل ساکنان و استفاده کنندگانِ (متصرفانِ)

مقررات ملی ساختمان مبحث سوم حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

مدیریت 25 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث سوم حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق که به شما کمک میکنید با مفاهیم حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق آشنا شوید. اجراي تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه هاي  انرژي، برق و گاز و به کارگیري تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوز

مقررات ملی ساختمان مبحث دوم نظامات اداری

مدیریت 25 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث دوم نظامات اداری که به شما کمک میکنید با مفاهیم نظامات اداری اشنا شوید. تعاریف 1-2 2-1-1 اصطلاحات زیر در معانی مربوط به كار میروند:  2-1-1-1 دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان كه طبق ماده 9 اییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان م

مقررات ملی ساختمان مبحث اول تعاریف

مدیریت 25 آبان 1401

مقررات ملی ساختمان مبحث اول تعاریف که به شما کمک میکنید با مفاهیم پایه آشنا شوید. مبحث اول مقررات ملّی ساختمان تحت عنوان تعاریف، در قالب یکی از مجموعه مباحث مقررات  ملّی ساختمان بمنظور آشنایی اولیه مهندسان و دست اندرکاران ساخت و ساز با الزامات، عناوین و  بخشی از محتوی مباحث مقررات ملّی


مقررات ملی ساختمان، یک شیوه نامه فنی، اجرایی و حقوقی بایسته در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی همچون تخریب، نوسازی، بازسازی، بهسازی، تغییر کاربری یا بهره‌برداری از ساختمان است؛ که برای تأمین ایمنی، آسایش، بهداشت، بهره‌وری انرژی و اقتصادی فرد و جامعه نوشته شده‌است.
وزارت مسکن و شهرسازی طبق مادهٔ ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفهٔ تدوین مقررات ملی ساختمان را به عهده دارد. این وزارتخانه با تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» با عضویت استادان و صاحب‌نظران برجستهٔ کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنهٔ کاربرد و همچنین با تشکیل دادن «کارگروه‌های تخصصی»، شرایط لازم برای تدوین این مقررات را به وجود آورده‌است.

 

مقررات ملی ساختمان، کتاب مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان ایران ، مقررات ملي ساختمان ايران ، مقررات ملی ساختمان چند مبحث دارد ، مقررات ملّي ساختمان ايران ، مقررات ملي ساختمان ، مقررات ملی ساختمان به زبان ساده ، مقررات ملی ساختمان پی دی اف ، مقررات ملی ساختمان پلاس ، مقررات ملی ساختمان جدید ، مقررات ملی ساختمان جزوه ، دانلود مقررات ملی ساختمان جدید ، دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان جدید ، جدیدترین ویرایش مقررات ملی ساختمان ، جزوه مقررات ملی ساختمان pdf ، جدیدترین مباحث مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان چیست ، مقررات ملی ساختمان خلاصه ، مقررات ملی ساختمان دانلود ، pdf مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان دفتر ، مقررات ملی ساختمان را تعریف کنید ، مقررات ملی ساختمان را توضیح دهید ، مقررات ملی ساختمان سازی ، مقررات ملی ساختمان شیراز ، مقررات ملی ساختمان شهرکرد ، مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، تعداد صفحات مباحث مقررات ملی ساختمان ، ملی مقررات ساختمان ، ضوابط مقررات ملی ساختمان ، ساختمان مقررات ملی ، قانون مقررات ملی ساختمان ، قوانین مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان کتاب ، مقررات ملی ساختمان کشور ، مقررات ملی ساختمان کیش ، مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان ، مباحث ۲۰ گانه مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان لیست ، لینک مقررات ملی ساختمان ، لیست کتابهای مقررات ملی ساختمان ، قوانین و مقررات ملی ساختمان ، ضوابط و مقررات ملی ساختمان ، کتاب قوانین و مقررات ملی ساختمان ، سایت قانون و مقررات ملی ساختمان ، آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان ، مجموعه قوانین و مقررات ملی ساختمان ، آیین نامه و مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان همدان ، مقررات ملی ساختمان کتاب ها ، مقررات ملی ساختمان یعنی چه