مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل

1

مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات پدافند غیرعامل آشنا شوید.

جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل کلیک کنید.

مبحث بیست و یک مقررات ملی ساختمان شامل اصول و قواعدی است که در صورت به کارگیری آنها می توان به اهداف پدافند غیرعامل از قبیل افزایش بازدارندگی کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیتهای ضروری و تسهیل مدیریت بحران نایل گردید.

در این مبحث که همانند سایر مباحث مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور لازم الاجرا میباشد ضمن ارائه تعریف و مفهوم پدافند غیر عامل به ارائه دامنه کاربرد مبحث و همچنین به کار کرد پدافند غیر عامل در معماری، سازه و تأسیسات برقی و مکانیکی نیز پرداخته شده است. در این مقررات ساختمانها پر مینای نوع کاربری آن، تعداد ساکنین یا شاغلان درون ساختمان ارزش ساختمان و - یه پنج گروه اهمیتی یا درجه اهمیت ویژه (۱) بسیار زیاد (۲) زیاد ،(۳) متوسط (۴) و کم (۵) طبقه بندی شده اند که مقررات ارائه شده در اولین ویرایش میحث در حال حاضر صرفاً در خصوص ساختمانهای گروه اهمیتی ۲، ۳ و ۴ ارائه گردیده است.

در فصول مربوط به الزامات پدافند غیرعامل در طراحی سازه به مشخصه های مکانیکی و دینامیکی مصالح مقاوم در برابر انفجار و سیستمهای سازه ای مقاوم در برابر انفجار پرداخته شده است. در تعیین یارهای انفجاری به منظور طراحی سازههای مقاوم در برابر انفجار ضوایط مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بارهای وارد بر ساختمان ملاک عمل میباشد. همچنین در خصوص ضوابط اختصاصی طراحی سازه های بتن آرمه و فولادی به مبحث نهم و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ارجاع گردیده است.

۱-۲۱ کلیات

۱-۱-۲۱ مفاهیم

۱-۱-۱-۲۱ تعریف پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که به کارگیری آنها موجب افزایش یازدارندگی، کاهش آسیب پذیری ارتقاء پایداری ملی تداوم فعالیتهای ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

۲-۱-۱-۲۱ مفهوم پدافند غیر عامل

منظور از پدافند غیرعامل در این مبحث حفظ جان و مال انسان در برابر حوادث، تهدیدات و استمرار فعالیت های اساسی و ضروری ،مردم تضمین تداوم تأمین نیازهای حیاتی مردم از قبیل آب نان و غذا، پناهگاه انرژی ارتباطات بهداشت و امنیت و سهولت در اداره کشور در شرایط پروز تهدید و بحران ناشی از تجاوزات خارجی در مقابل حملات و اقدامات خصمانه و مخرب دشمن از طریق طرح ریزی و اجرای طرح های دفاع غیر عامل و کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی و مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس کشور میباشند.

قابلیتهای دفاع غیر عامل عبارتند از تأمین امنیت روانی و امنیت جانی یا پیش بینی اقدامات ایمنی، امنیتی احتیاطی در برابر تهدیدات و ایجاد بستر مناسب در جهت تلفیق سیاستهای دفاعی در برنامه پیشرفت پایدار هم راستا با سیاستهای توسعه و پیشرفت همه جانیه کشور یا تأکید بر توسعه پدافند (دفاع) غیر عامل که پایدارترین و ارزان ترین روش دفاع و مناسب ترین راهکار افزایش آستانه مقاومت ملی در شرایط بحران و پشتوانه اقتدار عزت و پایداری کشور و صلح آمیزترین و قطری ترین روش دفاع بشر در برابر همه حوادث میباشد.

بنابراین به منظور کاهش آسیب پذیری ساختمانها در برابر تهدیدات نظامی، مجموعه ای از اقدامات و تداییر و ملاحظات لازم شامل ایمن سازی مستحکم سازی پیش بینی سامانه های جایگزین، تسهیل مدیریت بحران در زیرساختها و مکان یایی در حوزه ساختمان سازی استفاده میشود.

جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل کلیک کنید.

۲-۱-۲۱ تهدیدات

  • تهدیدات از نظر ماهیت به سه دسته تقسیم بندی میشوند:
  • تهدیدات نظامی که شامل کلیه تهدیدات هوایی ،زمینی دریایی، تروریستی و امنیتی میباشد.
  • تهديدات طبیعی که شامل کلیه تهدیدات از قبیل ،زلزله، سیل، طوفان و ... میباشد. تهدیدات صنعتی شامل کلیه تهدیدات ناشی از حوادث خسارت بار صنعتی از قبیل نشت شیمیایی کارخانجات نشت هسته ای و ... میباشد.

۱ - خطرات و تهدیدات مندرج در این مقررات شامل تهدیدات انسان ساز و محدود به تهدیدات انفجار و پیامدهای آن مانند انفجار ناشی از اصایت غیر مستقیم هرگونه سلاح متعارف و مواد منفجره میباشد.

۲- ساختمانها و تأسیسات در معرض انفجارهای بسیار بزرگ از جمله انفجارهای هسته ای مشمول ضوایط و مقررات این مبحث نمیباشد.

۳-۱-۲۱ هدف

هدف از تهیه و تدوین این مبحث تعیین حداقل ضوایط و مقررات جهت طرح و اجرای ساختمانها در برابر اثرات ناشی از تهدیدات نظامی و پیامدهای انفجاری ناشی از تهدیدات طبیعی و صنعتی است بطوریکه با رعایت آن انتظار میرود:

ساختمانها با درجه اهمیت مختلف در برابر تهدیدات مربوطه ایستایی خود را حفظ نموده و خسارات سازه ای و تلفات جانی به حداقل برسد. (سطح عملکرد ایمنی جانی)

۴-۱-۲۱ دامنه کاربرد

1- ضوابط مندرج در این مبحث شامل طرح و اجرای ساختمانها با انواع سیستم باربری، در برابر آثار بارهای انفجار ناشی از اصایت غیر مستقیم میباشد.
تبصره: برای ساختمانهای موجود میتوان از روشهای تحلیل خطر و سپس ایمن سازی اقدام نمود.

2- دامنه کاربرد مقررات این مبحث شامل ساختمانهای متعارف از جمله: ساختمانهای مسکونی ۴ طبقه و به بالا، اداری و تجاری ۴ طبقه و به بالا مجموعه های ورزشی تفریحی، سالنهای اجتماعات، فروشگاه ها، هتل ها، مدارس دانشگاهها، مساجد یا ظرفیت بیش از ۱۰۰ نفر سالنهای سینما و تئاتر و بیمارستانها می باشد.
تبصره: در مجتمع های مسکونی و تجاری الزاماً می بایست به همراه پیش بینی قضای امن، سامانه مدیریت بحران برای مدیریت و هدایت جمعیت در حوادث مختلف در نظر گرفته شود.

3- ساختمانها و تأسیسات زیر مشمول مقررات مندرج در این مبحث نمی باشند: سیلوها، سدها، آپ یندها، مخازن ذخیره سوخت برجهای صنعتی برجهای مراقبت فرودگاهها، برج های مخابرانی و رادیو تلویزیونی یادمانهای مرتفع دکلها، دودکشها، اینیه راه ها، پل ها، پالایشگاه ها، نیروگاهها، اسکله ها و بنادر استحکامات نظامی تونلها ،متروها خطوط انتقال نفت و گاز و آب و فاضلاب و مخابرات و برق تأسیسات تلمیه خانه های نفتی ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار گاز، پست های توزیع و انتقال ،برق ،دیسپاچینگ،ها، سوئیچینگها و هرگونه سازه ها و تأسیسات خاص که طراحی آنها مستلزم انجام مطالعات ویژه بوده و یا جهت تهدیدات خارج از مقررات این مبحث می باشند.

4- به منظور تأمین ایمنی و کاهش آسیب پذیری و مقابله با تهدیدات الکترومغناطیسی (EMP) و گرافیتی و سایبری باید از مقررات و آئین نامههای معتیر مربوطه استفاده شود.

5- تهدیدات ناشی از انفجارهای هسته ای حملات شیمیایی و میکروپی برخورد مستقیم برنامه به سازه ها و تأسیسات اغتشاشات ،الکترونیکی تهدیدات بیولوژیکی مشمول مقررات این مبحث نمیباشد.

۵-۱-۲۱ کارکرد پدافند غیر عامل در مقررات ملی ساختمان

در اجرای این بند میبایستی الزامات عمومی پدافند غیر عامل در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری مدنظر قرار گرفته و به منظور هماهنگ کردن کارکردهای تخصصی در طراحی یک مجموعه از مهندس هماهنگ کننده (مهندس معمار) استفاده شود.

 

برچسب ها
ارسال دیدگاه


جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد سایت شوید:
ورود / ثبت‌نام
با ورود و یا ثبت نام در سایت شما شرایط و قوانین استفاده از سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.دیدگاه ها

کاربر16 می‌گوید:
  • 1401/12/24 - 13:25

خیلی مفید بود ممنون

پاسخ