مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

بدون دیدگاه

مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا که به شما کمک میکنید با مفاهیم و الزامات ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا آشنا شوید.

افزایش جمعیت شهری و نیاز به محل سکونت و کار در شهرها و به خصوص شهرهای بزرگ افزایش تراکم و افزایش ارزش املاک را به دنیال دارد این افزایشها عموماً باعث توسعه عمودی شهرها و افزایش طیقات ساختمانها در بالا و زیر همکف میشود.

افزایش طبقات ساختمانها از یک طرف مدت ساخت را افزایش میدهد و از طرف دیگر نیاز به فضاهای شهری برای حمل و نقل تخلیه و جایجایی مصالح و اجرای عملیات ساختمانی را افزایش میدهد. ساخت و ساز وسیع و حجیم در مناطق شهری اثر جدی بر ایمنی، محیط زیست و زندگی روزمره ساکنین این مناطق میگذارد.

جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا کلیک کنید.

در چند دهه اخیر در اکثر کشورهای صنعتی و پیشرفته و یا در حال توسعه، ضوایط و مقررانی کارساز برای کاهش خطرات ناشی از اجرای عملیات ساختمانی تدوین شده است. در کشور ما نیز در سال ۱۳۷۲ ویرایش اول و در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ ویرایشهای دوم و سوم میحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا تدوین و ابلاغ گردیده است. ویرایش چهارم این مبحث یا توجه به مسائلی که از طرف جامعه مهندسی و ادارات و سازمانهای ذیربط به شکلهای مختلف مطرح گردیده تهیه شده است.

در بازنگری جدید موارد زیر مد نظر قرار گرفته است.

- ویرایش کلی حذف موارد تکراری کوتاه و ساده سازی متن مبحث تا حد امکان.

- خطراتی که ایمنی محیط زیست و زندگی روزمره ساکنین مجاور کارگاههای ساختمانی را تحت تأثیر قرار میدهد.

- ریسک، ارزیابی ریسک مدیریت ریسک و به طور کلی مدیریت ایمنی کارگاههای ساختمانی ارتقای ایمنی و بهداشت کار شاغلین کارگاههای ساختمانی.

- ایمنی گودیرداری و تخریب

- رعایت حق مالکیت مجاورین کارگاه ساختمانی در موقع اجرای عملیات ساختمانی به خصوص در گودبرداری.

- ساده سازی متن و تفکیک وظایف و مسئولیتهای دست اندرکاران.

۱-۱-۱۲ هدف

هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقررات به منظور تأمین ،ایمنی بهداشت کار و حفاظت از محیط زیست هنگام اجرای عملیات ساختمانی است.

۲-۱-۱۲- دامنه کاربرد

رعایت مقاد این مبحث در انجام عملیات ساختمانی برای کلیه ساختمانهای مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لازم الاجرا است.

۱-۱۲- تعاریف کلی و واژه ها

در این بخش تعاریف زیر ارائه میشود سایر اصطلاحاتی که جنبه عمومی ندارد، در جای خود تعریف خواهند شد. برای اصطلاحاتی که در این مبحث تعریف نشده اند، معنای متداول آنها مورد نظر است.

۱-۳-۱-۱۲ عملیات ساختمانی

عملیات ساختمانی عبارت است از تخریب خاکبرداری ،خاکریزی ، گودبرداری، حفاظت گودبرداری و پی سازی احداث بناهای موقت و دائم ،توسعه تعمیر اساسی و تقویت بنا نماسازی، محوطه سازی و ساخت قطعات پیش ساخته در محل کارگاه ساختمانی حقر چاهها و مجاری آب و فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی

۲-۳-۱-۱۲ کارگاه ساختمانی

کارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادی از عملیات ساختمانی مندرج در بند ۱۲-۱-۳-۱ در آن انجام شود. در صورت اخذ مجوز برای استفاده از معایر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح؛ یا استقرار تجهیزات و ماشین آلات این محلها نیز جزء کارگاه ساختمانی محسوب میشود.

۲-۳-۱-۱۲ محل کار

محل کار محلی است در محدوده کارگاه ساختمانی که در اختیار کارفرما باشد و کارگران به درخواست و به حساب کارفرما در آنجا مشغول کار باشند و برای انجام کار به آنجا وارد شوند.

۴-۲-۱-۱۲ وسایل و تجهیزات

وسایل و تجهیزات عبارت است از ابزار ماشین آلات داربست ها نردبان ها، سکوها و تجهیزات مشابه که در کارگاه ساختمانی به کار گرفته میشوند.

۵-۲-۱-۱۲ مرجع رسمی ساختمان

مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در محدوده مورد عمل خود باشد.

۶-۳-۱-۱۲ مرجع ذیصلاح

مرجع ذيصلاح مرجعی است که طبق قانون صلاحیت ،تدوین تصویب یا ابلاغ ضوابط و مقررات مشخصی را داشته باشد.

جهت دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا کلیک کنید.

۷-۳-۱-۱۲ شخص ذیصلاح

شخص ذیصلاح شخصی است که حسب مورد دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی یا تجربی در رشته مربوط از وزارت راه و شهرسازی یا دارای صلاحیت نظارت بر امور ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست، یا پروانه مهارت فنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته مربوط و یا گواهی ویژه تردد و کار یا ماشین آلات ساختمانی از اداره راهنمایی و رانندگی باشد.

۸-۳-۱-۱۲ مهندس ناظر

مهندس ناظر (ناظر) شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مینماید.

۹-۲-۱-۱۲ سازنده (مجری)

سازنده (مجری) شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و یا عقد قراردادهای همسان که یا صاحب کار منعقد می نماید، اجرای عملیات ساختمانی را بر اساس نقشه های مصوب مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. سازنده ساختمان نماینده صاحب کار در اجرای عملیات ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان می باشد.

۱۰-۲-۱-۱۲ صاحب کار

صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و اجرای عملیات ساختمانی و مسئولیت ،ایمنی بهداشت کار و حفاظت محیط زیست مربوط به آن را بر طبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار مینماید در صورتی که صاحب کار دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد و خود رأساً عملیات اجرایی را عهده دار شود، سازنده نیز محسوب میشود.

۱۱-۳-۱-۱۲ پیمانکار ساختمان

پیمانکار شخصی است حقیقی یا حقوقی که به عنوان پیمانکار جزء یا فرعی اجرای قسمتی از عملیات ساختمانی را بر طبق قرارداد کتبی یا سازنده عهده دار میشود.

۱۲-۳-۱-۱۲ خویش فرما

خویش فرما شخص حقیقی ذیصلاحی است که در کارگاه ساختمانی بدون بکارگیری کارگران دیگر و بر طبق قرارداد کتبی پیمانکاری مسئولیت انجام قسمت یا قسمتهایی از عملیات ساختمانی را بر عهده می گیرد خویش فرما در کارگاه ساختمانی پیمانکار جزء یا فرعی محسوب میشود.

برچسب ها
ارسال دیدگاه


جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد سایت شوید:
ورود / ثبت‌نام
با ورود و یا ثبت نام در سایت شما شرایط و قوانین استفاده از سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.دیدگاه ها